Przyszłość Osiedla Podwawelskiego na sesji Rady Miasta Krakowa 16.02.2022


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska” informuje, iż w opublikowanym przez Urząd Miasta Krakowa porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa (16.02.2022) znalazło się głosowanie dotyczące przyszłości Osiedla Podwawelskiego (druki numer 2476 i 2477)  – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Podwawelskiego (MPZP)

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=103304&sub=porzadek_obrad

Zachęcamy do zapoznania się z treścią.

Informujemy ponadto, iż rezultat głosowania w tej sprawie poszczególnych radnych Rady Miasta Krakowa zostanie Państwu przekazany m.in. za pośrednictwem naszej strony internetowej.