Informacja dot. przeglądów szczelności instalacji gazowej


Właściciele mieszkań, w których nie dokonano kontroli szczelności instalacji gazowej w bieżącym roku proszeni są o pilny kontakt z działem technicznym Spółdzielni ul. Komandosów 1 pok nr 2 (tel. 12-261-01-44) lub z warsztatem ul. Komandosów 21 (tel. 12-266-37-44) celem umówienia terminu kontroli.

Informacja

Kontrola instalacji gazowej – zakres prac
Wzór protokołu kontroli