Propozycja Mieszkańców ws. zmian w projekcie MPZP os. Podwawelskie opracowana i zredagowana przez Przewodniczącego RN