Poczta elektroniczna – awaria


SM „Podwawelska” informuje, że w dniach od 16 do 22 sierpnia do godz. 8.00 występowała awaria poczty elektronicznej. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi na wysłany e-mail, prosimy o kontakt z sekretariatem Spółdzielni lub ponowne przesłanie wiadomości.

Planowany na dzień 23.08.2022 dyżur członka Rady Nadzorczej zostaje odwołany


Biuro Spółdzielni zamknięte dla bezpośredniej obsługi interesantów


Terminy odbiorów odpadów wielkogabarytowych (drugie półr. 2022 r.)


Montaż centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku Kapelanka 3


Spotkanie informacyjne w związku z licznymi zgłoszeniami o włamaniach i znakowaniu mieszkań


Informacja Komisariatu Policji V w Krakowie


(więcej…)