Ogłoszenie w sprawie opłat za użytkowanie i eksploatację lokali mieszalnych, potwierdzeń sald oraz aneksów czynszowych.