MPZP Informacja dla mieszkańców


Szanowni Mieszkańcy Osiedla Podwawelskiego, 

Po 5 latach walki z kolejnymi przedstawianymi nam przez urzędników wersjami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Podwawelskiego z której każda następna zawierała rozwiązania niekorzystne dla naszego Osiedla wreszcie zwyciężyliśmy !

Plan przewidujący zabudowę Osiedla i tranzyt samochodowy został odrzucony przez radnych Rady Miasta Krakowa.

To nasze wspólne zwycięstwo oraz efekt naszej wspólnej mobilizacji i zaangażowania za co należą się podziękowania każdej osobie, która wzięła udział w konsultacjach, dyskusjach publicznych, spotkaniach a przede wszystkim złożyła swoje uwagi do Planu.

Obecnie jednak w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy różnych niechętnych nam osób, iż teraz po odrzuceniu III wersji Planu, Osiedle zostanie chaotycznie zabudowane na tzw. „WZ-tkach”.

Niektórzy z Państwa się tego obawiają jednak niepotrzebnie.

Dla mieszkańców stało się dobrze, że Rada Miasta Krakowa odrzuciła ów Plan już w pierwszym czytaniu.

Składane przez niektórych radnych obietnice, że coś zostanie w bliżej nieokreślonej przyszłości poprawione w ostatniej III wersji Planu były jedynie próbą gry na czas.

Na ostatnią sesję Rady Miasta Krakowa nie wpłynęły zapowiadane wcześniej przez różne kluby liczne poprawki.

Procedura jak wiemy toczy się już od 5 lat.

Ostatnia dyskusja publiczna na temat trzeciej wersji Planu odbyła się w maju 2021 roku, czyli ponad dziewięć miesięcy temu i już wtedy było wiadomo, że jest to ostatnia wersja Planu a potem odbędzie się już tylko głosowanie radnych.

Radni ze wszystkich klubów Rady Miasta Krakowa spotykali się z naszymi aktywistami.
Wiedzieli, jakie są nasze postulaty i mogli zapoznać się z wnoszonymi uwagami, które były załącznikami do uchwały. 

Kolejne spotkanie w Urzędzie Miasta za tydzień czy miesiąc (bo takie głosy się również pojawiały) niczego by nie zmieniło.

Dodać należy, iż wszystkie drogi, kanalizacja i pozostałe uzbrojenie pod budowę praktycznie dwóch nowych osiedli na ok. 1500 mieszkań miały być realizowane ze środków gminy czyli- za nasze mieszkańców Osiedla Podwawelskiego podatki i pieniądze.

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Podwawelskiego

Proszę również zwrócić uwagę na dwie bardzo ważne sprawy.

Sprawa pierwsza

1) Budynek mieszkalny przy ul. Słomianej 19 jest jednym z tych , które najbardziej ucierpiałyby podczas budowy nowych bloków. Stoi na starorzeczu, na niestabilnym gruncie i już teraz jest klamrowany. Zgodnie z wyliczeniem najbliższe wykopy pod garaże podziemne, zabijanie ścianek szczelnych, palowanie miały być w odległości 60 m od tego budynku. Do tego dodać należy wzmożony ruch ciężarówek o dużym tonażu, gruszek z betonem i innych ciężkich maszyn po wąskiej drodze po której dzieci z tej części osiedla i wszystkich budynków po drugiej stronie ul. Kapelanka chodzą do naszej Szkoły Podstawowej.

Sprawa druga

2)  Od 16 lat funkcjonuje MPZP Plan Ujście Wilgi. Obszar ten znajduje się bezpośrednio przy naszym osiedlu pomiędzy nami a Wilgą. Niektóre przyszłe budynki wymienione są zarówno w tamtym, jak i w naszym MPZP. Od prawie 16 lat jest tam wydane pozwolenie na budowę, od 16 lat jest tam wydane zezwolenie na realizację drogi tzw. ZRiD.

Nie dzieje się tam jednak nic ponieważ inwestor czeka aż miasto czyli my wszyscy wybudujemy mu drogę.

W Planie Ujście Wilgi teren przeznaczony jest na hotel i usługi, więc działalność o małej dla nas szkodliwości. W Planie dla Osiedla Podwawelskiego ten sam teren przeznaczony był pod wysokie budynki mieszkalne, czyli kolejne kilkaset mieszkań.. Można śmiało przyjąć iż dopóki gmina nie uzbroi terenu, nikt nic tam nie będzie budował. No bo jak tam dojechać z ciężkim sprzętem, jeżeli nie ma żadnych dróg?

A gmina raczej prędko tych dróg nie zbuduje, bo musiałaby sama ponieść znaczne koszty finansowe

Obecnie miasto ma w planach utworzenie Trasy Pychowickiej, Trasy Łagiewnickiej, planuje ponieść koszty związane z Igrzyskami Europejskimi 2023, ponosi koszty związane z nieustanną przebudową stadionów miejskich itd.

Dodatkowo pandemia koronawirusa znacznie ograniczyła i nadal ogranicza wpływy z turystyki.

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Podwawelskiego

Zarząd SM Podwawelska nadal będzie podejmować wszelkie możliwe działania na rzecz dobra Osiedla Podwawelskiego.