Informacja w sprawie wyników pisemnego głosowania Uchwał Walnego Zgromadzenia w dniu 29.09.2022 r.