Artykuł na temat działki, na której znajduje się przepompownia mająca zapewnić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Osiedla Podwawelskiego


https://dziennikpolski24.pl/wojna-miasta-z-prywatna-firma-o-dzialke-w-centrum-krakowa-warta-miliony-zlotych-kto-ma-racje/ar/c1-15691387?fbclid=IwAR06r4kOzv2U6xjarkQ48EwCYS57Qi2H8yaz2HCVvE18vgfNxfQrNoFeCso