Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa ws. rozpatrzenia uwag do projektu MPZP Osiedle „Podwawelskie”


https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=96900