Wyniki ankiety dot. objęcia monitoringiem wizyjnym terenu osiedla