Sukces Klubu Sportowego Podwawelski – honorowy patronat SMP