Stanowisko Zarządu ws. pisma Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Podwawelska” dot. podjętej uchwały Walnego Zgromadzenia odnośnie zaciągnięcia pożyczki celowej na realizację cwu