Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska” informuje, że w 2018 r. planuje przeprowadzić postępowania przetargowe na n/w zadania:

 • Roboty brukarskie
 • Przebudowa i remonty wiat śmietnikowych
 • Dobudowa wiatrołapów do budynków
 • Modernizacja instalacji gazowej
 • Wymiana grzejników w pawilonach
 • Montaż zaworów podpionowych na instalacji wody w piwnicach
 • Remonty dźwigów
 • Remonty dekarsko-blacharskie
 • Wymiana wejść (okien) na dach w budynkach wysokich
 • Wykonanie zadaszenia tarasu pawilonu
 • Przeglądy roczne stanu technicznego budynków
 • Pomiary instalacji elektrycznej
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę klap oddymiających na klatkach schodowych
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na remonty nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji wraz z dociepleniem ścian pawilonów
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację instalacji elektrycznej w pawilonach
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację komór zsypowych przy budynkach wysokich
 • Wykonanie orzeczenia technicznego w sprawie występujących pęknięć ścian

Wyszczególnione powyżej postępowania przetargowe będą ogłaszane w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Spółdzielni.