Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska” informuje, że w 2018 r. planuje przeprowadzić postępowania przetargowe na n/w zadania:

  • Roboty brukarskie
  • Przebudowa i remonty wiat śmietnikowych
  • Dobudowa wiatrołapów do budynków
  • Modernizacja instalacji gazowej
  • Wymiana grzejników w pawilonach
  • Montaż zaworów podpionowych na instalacji wody w piwnicach
  • Remonty dźwigów
  • Remonty dekarsko-blacharskie
  • Wymiana wejść (okien) na dach w budynkach wysokich
  • Wykonanie zadaszenia tarasu pawilonu
  • Przeglądy roczne stanu technicznego budynków
  • Pomiary instalacji elektrycznej
  • Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę klap oddymiających na klatkach schodowych
  • Opracowanie dokumentacji projektowej na remonty nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych
  • Opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji wraz z dociepleniem ścian pawilonów
  • Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację instalacji elektrycznej w pawilonach
  • Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację komór zsypowych przy budynkach wysokich
  • Wykonanie orzeczenia technicznego w sprawie występujących pęknięć ścian

Wyszczególnione powyżej postępowania przetargowe będą ogłaszane w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Spółdzielni.