Przeglądy budowlane 5-letnie w 2015 r.


Planowane terminy przeglądów budowlanych (harmonogram).

W/w terminy mogą ulec drobnym zmianom w zależności od obecności lokatorów.

O szczegółowych terminach prowadzonych przeglądów Spółdzielnia poinformuje mieszkańców ogłoszeniem na bramach budynków.