Odczyty wodomierzy 10-31 grudnia 2018 r.


ODCZYTY WODOMIERZY ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH OD 10 DO 31 GRUDNIA 2018 R.

Odczyty wskazań wodomierzy dokonywane są przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię (gospodarz budynku). Dokładny termin odczytów wodomierzy zostanie podany na ogłoszeniu na bramie budynku.

W przypadku braku możliwości udostępnienia wodomierzy do odczytów w wyznaczonych terminach należy dostarczyć stany liczników do dnia 31 grudnia 2018 do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” ul. Komandosów 1:

Zgłoszenia stanu wodomierzy przyjmowane będą wyłącznie na formularzu  oświadczenie o ilości wody(druk można również pobrać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 1). Zgodnie z ustaleniami regulaminu ta forma przekazania odczytów dopuszczalna jest maksymalnie przez okres dwóch następujących po sobie okresów rozliczeniowych.

Równocześnie zwracamy uwagę, aby nie zostawiać kartek z odczytami w drzwiach mieszkania, ponieważ nie mają Państwo gwarancji, że tak przekazana informacja dotrze do Spółdzielni. Reklamacje dotyczące takiego sposobu przekazania odczytów nie będą uwzględniane.

Nie ma możliwości telefonicznego zgłoszenia odczytów wodomierzy.

Prosimy o udostępnienie mieszkań do odczytu.