Odczyty wodomierzy 24-28 czerwca 2019 r.


ODCZYTY WODOMIERZY ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH OD 24 DO 28 CZERWCA 2019 R.

Odczyty wskazań wodomierzy dokonywane są przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię (gospodarz budynku). Dokładny termin odczytów wodomierzy zostanie podany na ogłoszeniu na bramie budynku.

W przypadku braku możliwości udostępnienia wodomierzy do odczytów w wyznaczonych terminach należy dostarczyć stany liczników do dnia 30 czerwca 2019 r. do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” ul. Komandosów 1:

Zgłoszenia stanu wodomierzy przyjmowane będą wyłącznie na formularzu  oświadczenie o ilości wody (druk można również pobrać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 1).

Równocześnie zwracamy uwagę, aby nie zostawiać kartek z odczytami w drzwiach mieszkania, ponieważ nie mają Państwo gwarancji, że tak przekazana informacja dotrze do Spółdzielni. Reklamacje dotyczące takiego sposobu przekazania odczytów nie będą uwzględniane.

Nie ma możliwości telefonicznego zgłoszenia odczytów wodomierzy.

Prosimy o udostępnienie mieszkań do odczytu.