Informacja w sprawie usług kominiarskich


Informujemy, że od dnia 01.10.2016 r. nastąpiła zmiana firmy kominiarskiej świadczącej usługi na naszym Osiedlu.
Obecnie prace te zostały powierzone firmie:

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Wadowicach 34-100 Wadowice os. Kopernika 18
(oddział w Krakowie ul. Józefińska 3, tel. 501-052-097).