Pismo z UMK ws. anulowania ogłoszenia z dn. 02.10.2020 r. dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu MPZP