Pisemne głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia w dn. 15.09.2020 r.