Skład Zarządu

Prezes Zarządu – mgr inż. Radosław ŻOŁUBAK
Wiceprezes Zarządu Główny Księgowy – Roman WĘGLARZ
Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych – inż. Władysław BIAŁOŃCZYK

Zarząd Spółdzielni przyjmuje Członków i Mieszkańców w ramach skarg i wniosków, informacji na temat bieżącej działalności Spółdzielni oraz w sprawach bezpośrednio ich dotyczących:
– we wtorek w godz. od 15.00 do 17.00, 
– w czwartek w w godz. od 10.00 do 12.00.

Na rozmowę proszę umówić się w Sekretariacie Spółdzielni
pok. nr 13, tel. 12-266-13-06 wew. 111