Organy Spółdzielni

 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODWAWELSKA”
ul. Komandosów 1
30-334 Kraków
 
Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. II O/Kraków, nr: 45 1240 1444 1111 0000 0935 6382
KRS: 0000202171
NIP: 675-000-56-77
REGON: 350 560 104