Odpowiedź na informacje wywieszane przez Inicjatywę Mieszkańców Osiedla „Nasze Podwawelskie” – podstawy prawne głosowania uchwał na piśmie