Informacja ws. przejęcia przez Wodociągi Miasta Krakowa przepompowni, mającej chronić przed powodzią osiedle Podwawelskie


Link do artykułu Gazety Krakowskiej

https://gazetakrakowska.pl/koniec-zamieszania-z-przepompownia-wodociagi-odkupily-kluczowa-dla-krakowa-instalacje/ar/c1-15861467

Link do strony Wodociągów Miasta Krakowa

https://wodociagi.krakow.pl/aktualnosc/przepompownia-wilga-w-eksploatacji-wmk,2261.html