Informacja ws. projektu MPZP obszaru Osiedle Podwawelskie