Informacja o toczącym się postępowaniu o ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomości: Słomiana 9, 11, 15, Komandosów 12, 14, 16