Informacja o naruszeniu ochrony danych osobowych przez jednego z członków Rady Nadzorczej SM „Podwawelska”