Informacja dot. dewastacji szlabanu przy ul. Słomianej 11