Archiwum Autora: SM Podwawelska

Informacja dot. obowiązujących przepisów reżimu sanitarnego


Informacja ws. przejęcia przez Wodociągi Miasta Krakowa przepompowni, mającej chronić przed powodzią osiedle Podwawelskie


Link do artykułu Gazety Krakowskiej

https://gazetakrakowska.pl/koniec-zamieszania-z-przepompownia-wodociagi-odkupily-kluczowa-dla-krakowa-instalacje/ar/c1-15861467

Link do strony Wodociągów Miasta Krakowa

https://wodociagi.krakow.pl/aktualnosc/przepompownia-wilga-w-eksploatacji-wmk,2261.html

Debata n/t zagrożeń jakie powodują dziki


(więcej…)

Informacja ws. rozpoczęcia sezonu grzewczego


Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa ws. rozpatrzenia uwag do projektu MPZP Osiedle „Podwawelskie”


https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=96900

Zachowanie ostrożności


(więcej…)

Artykuł na temat działki, na której znajduje się przepompownia mająca zapewnić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Osiedla Podwawelskiego


https://dziennikpolski24.pl/wojna-miasta-z-prywatna-firma-o-dzialke-w-centrum-krakowa-warta-miliony-zlotych-kto-ma-racje/ar/c1-15691387?fbclid=IwAR06r4kOzv2U6xjarkQ48EwCYS57Qi2H8yaz2HCVvE18vgfNxfQrNoFeCso