Zaproszenie na Walne Zgromadzenie – uzupełnienie do porządku obrad


Zaproszenie nr 2