Wniosek do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa – wzór


Szanowni Państwo.

Zarząd SM Podwawelska zwraca się z uprzejmą prośbą o podpisanie drugiego dokumentu- Wniosku do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Ten wniosek jest równie ważny, jak uwagi do MPZP. Chodzi nam o to, aby zmienić politykę Miasta na naszym osiedlu. Prawie wszystkie wymienione we wniosku działki to teren „Ogrodnika”  i przyległy. Chcemy tam mieć Park Podwawelski, a nie kolejne blokowisko i drogę. Ostatnia działka (nr 273) jest poniżej kościółka św. Bartłomieja. Tam też chcemy mieć zieleń, a nie dalszy ciąg drogi i wysokie budynki.

Termin złożenia tego dokumentu jest do 30.12.2018, ale ze względów „operacyjnych” prosimy o składanie podpisanego Wniosku do 15.12.2018.

Dziękujemy za zaangażowanie w walce o nasze Osiedle.

Zarząd SM Podwawelska

 

Link do strony UMK