Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją – wzór pisma


Wzór pisma do pobrania

Druki można pobierać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 1 i sekretariat.

Wypełnione i podpisane pisma można składać do 12 grudnia 2018 r. w siedzibie SMP – pok. nr 1 i sekretariat.

Pismo może składać każdy mieszkaniec (zameldowany) os. Podwawelskiego oraz każdy właściciel lokalu na tym osiedlu (nie musi tu mieszkać).