Przetargi

Ogłoszenie o przetargu VI 2014

Wyniki przetargów VII 2014

Ogłoszenie o przetargach VI 2014

Wyniki przetargów III 2014

Wyniki przetargów II 2014

Wyniki przetargów I 2014

Ogłoszenie o przetargach 2014

Ogłoszenie o przetargu na roboty brukarskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska” w Krakowie  ul. Komandosów 1 tel.  12-266-13-06 fax. 12-266-74-92  ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okien stalowych o powierzchni 46,22 m2 w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Komandosów 21 – I piętro. Specyfikację można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – pokój nr 10. Termin składania ofert do 10.04.2013 r. godz. 15.00

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska” w Krakowie  ul. Komandosów 1 ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie nw. prac:
- opracowanie projektów remontów wewnętrznych instalacji gazowych dla 32 budynków
- opracowanie projektów wraz z wykonaniem remontów wewnętrznych instalacji gazowych w 6 budynkach
- wymiana 338 drzwiczek do wnęk gazomierzowych na klatkach schodowych
- remont dwóch dźwigów osobowych ul. Komandosów 14B i Słomiana 23A
- malowanie 432 mb ogrodzenia zespołu garaży ul. Słomiana 26
- ogrodzenie placów zabaw modułami panelowymi o łącznej długości ok. 305 mb
Specyfikacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni. Termin składania ofert do 19.04.2013 r. godz. 14.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska” w Krakowie  ul. Komandosów 1 tel.  12-266-13-06 fax. 12-266-74-92 ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie nw. prac:
• modernizacja systemu Azart wraz z utrzymaniem
• przeglądy kominiarskie w obiektach Spółdzielni
• wymiana legalizacyjna ciepłomierzy i wodomierzy w budynku ul. Dworska 8
• montaż podzielników kosztów ogrzewania wraz z obsługą systemem rozliczeń w zasobach Spółdzielni – oferty składać wariantowo oddzielnie na podzielniki wyparkowe i oddzielnie na elektroniczne.
Specyfikacje można otrzymać w siedzibie Spółdzielni.
Termin składania ofert do 29.03.2013 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska” ogłasza przetarg na wykonanie robót remontowych:
wymiana bram w budynkach
remonty balkonów i loggii
remonty dekarskie
wymiana stolarki budowlanej
malowanie klatek schodowych wraz z wykonaniem iniekcji wzmacniających połączenia ścian
Specyfikacje w cenie 100,- zł + VAT można zakupić w siedzibie Spółdzielni. Termin składania ofert 01.02.2013 r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska” informuje, że w wyniku prac komisji przetargowej powołanej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie w okresie 5 lat (2013-2017 włącznie) pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych wraz z usunięciem drobnych usterek – do realizacji tego zamówienia wybrana została firma AMPER- Elektromechanika, Janusz Zapart, 30-718 Kraków, ul. Lasówka 40/40.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska” w Krakowie ul. Komandosów 1 tel. 12-266-13-06, faks 12-266-74-92 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” wraz z usunięciem drobnych usterek. Specyfikację można zakupić w Spółdzielni pokój nr 1 w cenie 50 zł. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 07.12. 2012 r. godz. 1500

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska” w Krakowie ul. Komandosów 1 tel. 12-266-75-07 fax. 12-266-74-92 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów pokrycia dachów na częściach wytypowanych budynków o łącznej pow. ok.900 m2. Specyfikację można zakupić w siedzibie Spółdzielni w cenie 50,- zł. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 23.11.2012 r.