Materiały na Walne Zgromadzenie


Szczegółowe informacje

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie – uzupełnienie do porządku obrad


Zaproszenie nr 2

Informacja ws. ponownego wyłożenia do wglądu projektu MPZP


(więcej…)

Informacja w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Osiedle Podwawelskie


(więcej…)

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie


Zaproszenie nr 1

Zakończenie okresu grzewczego


SM „Podwawelska” informuje, że z dniem 20 maja 2019 r. MPEC kończy dostawę energii cieplnej na cele ogrzewania.

Zasady segregacji odpadów komunalnych


Zasady segregacji – ulotka