Informacja w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Osiedle Podwawelskie


(więcej…)

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie


Zaproszenie nr 1

Zakończenie okresu grzewczego


SM „Podwawelska” informuje, że z dniem 20 maja 2019 r. MPEC kończy dostawę energii cieplnej na cele ogrzewania.

Zasady segregacji odpadów komunalnych


Zasady segregacji – ulotka

Wzory wniosków do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa


(więcej…)

Informacja ws. rozliczeń zużycia wody


(więcej…)