Informacja o zmianach w naliczeniach opłat na 2019 r. oraz apel do Prezydenta J. Majchrowskiego o wykup działek „ogrodnika” i utworzenia na tym terenie parku


Informacja

Apel do Prezydenta J.Majchrowskiego o wykup działek ogrodnika

Przykładowa lista podpisów pod apelem