Informacja ws. rozliczeń C.O.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska” informuje, że reklamacje z tytułu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania za okres 01.07.2018 r. – 30.06.2019 r. można składać w biurze Spółdzielni w terminie do 25.10.2019 r. zgodnie z zapisami Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”.