Informacja Zarządu


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Osiedla Podwawelskiego

Kończy się rok 2018 a wraz z nim kadencja dwojga  p.o. członków Zarządu, będących jednocześnie mieszkańcami naszego osiedla. Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom za współpracę, a w szczególności za pomoc w batalii przeciwko zabójczemu dla nas  projektowi MPZP. To wyłącznie dzięki Państwa  ogromnemu wysiłkowi i zaangażowaniu wygraliśmy wszyscy pierwszą wielką bitwę nie dopuszczając, aby ten morderczy dla nas projekt został bezproblemowo zatwierdzony. Szczególne wyrazy uznania należą się  Pani Emilii oraz Jej wspaniałym Współpracownikom, naszym Radnym Dzielnicowym- zarówno dobrze nam znanym Panom Krzysztofowi G. i Piotrowi T., jak też nowej Pani Radnej Judycie P. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za apel z ambony, który bardzo nam pomógł. Dziękujemy Panu Piotrowi K. za wielkie zaangażowanie w naszą walkę. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy umożliwili upublicznienie naszej sprawy w tak wielkim zakresie w prasie i telewizji. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy tak licznie przybyli do UMK zarówno na publiczną dyskusję o MPZP, jak również na sesję Rady Miasta Krakowa w dn. 13.12.2018r. Dziękujemy Radnym Miasta Krakowa, którzy wsparli nas na tej sesji. Należy również podziękować pracownikom spółdzielni, którzy włożyli wiele pracy w kserowanie wniosków, składanie ich w UMK oraz tłumaczenie wszystkim zainteresowanym, o co walczymy.

Wygraliśmy pierwszą ważną bitwę,  ale walka trwa. Dzisiaj, w ostatnim dniu roku, złożymy w Urzędzie Miasta Krakowa na Placu Wszystkich Świętych petycję do Pana Prezydenta Miasta Krakowa, Profesora Jacka Majchrowskiego w sprawie  wykupu przez Gminę   terenów „Ogrodnika” i obszaru poniżej kościoła św. Bartłomieja i o stworzenie tam miejskich terenów  zielonych.  Pod petycją podpisało się 1103 mieszkańców naszego osiedla. Gmina,  wydając  w latach ubiegłych zbyt wielką ilość pozwoleń  na „obudowanie” z 3 stron naszego osiedla dużą  ilością wysokich budynków wyraziła tym samym zgodę na zablokowanie naturalnych kanałów przewietrzania, przeciążenie znacznie powyżej możliwości naszej sieci kanalizacyjnej oraz coraz większe problemy komunikacyjne na ulicach Słomianej i Komandosów.  Gmina ma zatem moralny obowiązek wobec nas, swoich wyborców,  zapobiegać dalszej zabudowie ostatniego kanału przewietrzania od południowej strony naszego osiedla. Jeżeli taka zabudowa dojdzie do skutku, to się na naszym  osiedlu podusimy. Budowa dróg KDD3 i KDD4 nie tylko spowoduje paraliż komunikacyjny na osiedlu, lecz także zwiększy smog, z którym podobno Kraków walczy. Na to wszystko zwracamy uwagę w naszej petycji, dostępnej na stronie SM Podwawelska. Z tym walczymy.

Kończąc- życzymy wszystkim Państwu dużo zdrowia i szczęścia w nadchodzącym Nowym 2019 Roku. Dziękujemy za pomoc i współpracę. Mamy nadzieję, że nowy ( w 2/3) Zarząd Spółdzielni będzie kontynuował naszą walkę o normalne i bezpieczne życie na naszym osiedlu.

 

Kraków, 31 grudnia 2018r.                                                               Zarząd SM Podwawelska