Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” informuje, że w dniu 21.06.2019 r (piątek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Dyżury awaryjne

Odczyty wodomierzy 24-28 czerwca 2019 r.


(więcej…)

Aktualizacja informacji ws. ponownego wyłożenia do wglądu projektu MPZP


(więcej…)

Materiały na Walne Zgromadzenie


Szczegółowe informacje

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie – uzupełnienie do porządku obrad


Zaproszenie nr 2

Informacja ws. ponownego wyłożenia do wglądu projektu MPZP


(więcej…)